Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Algemene informatie

Het Schengenhuis te Kinshasa is een gemeenschappelijk aanvraagcentrum voor visa overeenkomstig de Visumcode. Deze samenwerking tussen meerdere Schengenstaten werd opgezet als een door het Buitengrenzenfonds van de Europese Unie medegefinancierd Belgisch-Portugees initiatief. Het wordt geleid door België en is operationeel sinds 5 april 2010.